Chủ Đề Video:  Trải Nghiệm Thiết Kế Lộ Trình Khóa Học Thử Thách 60 Ngày || Lê Thiên Công

Hôm nay, Công muốn chia sẻ với các bạn một trải nghiệm rất tuyệt vời của chính bản thân Công. Mỗi trải nghiệm là một bài học, một kinh nghiệm cho chúng ta phát triển mỗi ngày. 

Công rất vui khi lần đầu tiên được là người thiết kế lộ trình cho khóa học thử thách 60 ngày. Ở chương trình này sẽ giúp cho mọi người khi đi ra khỏi chương trình họ sẽ trở thành những con người tuyệt vời hơn.

Nó không có quá nhiều kiến thức nhưng lại giúp cho mọi người thay đổi. Câu trả lời sẽ có ở video bên dưới của Công. Hãy xem hết video của Công để biết câu trả lời nhé.

 Bạn hãy comment phía bên dưới video này về những điều mà bạn học được cho Công biết nhé!

CÁC CHỦ LIÊN QUAN:
#1 Infusionsoft Basic - Get Start: https://goo.gl/QCMcYS
#2 Infusionsoft Basic - Campaign Builder: https://goo.gl/uFgX9N
#3 Infusionsoft Basic - Sale Pipline: https://goo.gl/WeSiim
#4 Infusionsoft Advance - Tư Duy Và Chiến Lược: https://goo.gl/WMiiCf
#5 Infusionsoft Advance - Thực Thi & Chiến Dịch Mẫu: https://goo.gl/Tq3QPn
#6 Infusionsoft Expert - Tự Động Hóa: https://goo.gl/AWtm8r
Case Study về Kinh doanh, Marketing, Sale: https://goo.gl/YAC9z4
Hướng Dẫn Xây Dựng Membershipsite: https://goo.gl/guRwRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *