Chủ Đề Video:  Tư Duy Marketing Của Một Huyền Thoại - Garry Harbert || Lê Thiên Công

Kinh doanh là một thị trường rất khốc liệt. Làm sao để cho khách hàng nhớ đến mình nhớ đến sản phẩm của mình, chúng ta cần phải trao cho họ những giá trị giúp được cho khách hàng. 

Chúng ta có những chiến lược, có những tư duy để phát triển và mỗi người có những cách khác nhau. Trong video hôm nay, Công muốn chia sẻ với các bạn một tư duy marketing đã giúp ông trở thành một huyền thoại.  

 Tư duy ấy sẽ có ở video bên dưới của Công. Hãy xem hết video của Công nhé.

 Bạn hãy comment phía bên dưới video này về những điều mà bạn học được cho Công biết nhé!

CÁC CHỦ LIÊN QUAN:
#1 Infusionsoft Basic - Get Start: https://goo.gl/QCMcYS
#2 Infusionsoft Basic - Campaign Builder: https://goo.gl/uFgX9N
#3 Infusionsoft Basic - Sale Pipline: https://goo.gl/WeSiim
#4 Infusionsoft Advance - Tư Duy Và Chiến Lược: https://goo.gl/WMiiCf
#5 Infusionsoft Advance - Thực Thi & Chiến Dịch Mẫu: https://goo.gl/Tq3QPn
#6 Infusionsoft Expert - Tự Động Hóa: https://goo.gl/AWtm8r
Case Study về Kinh doanh, Marketing, Sale: https://goo.gl/YAC9z4
Hướng Dẫn Xây Dựng Membershipsite: https://goo.gl/guRwRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *