Chủ Đề Video:  Trải Nghiệm Chốt Đơn Khách Hàng Xin Được Mua Hàng | Lê Thiên Công

Chốt đơn chưa bao giờ là dễ dàng phải không các bạn, hầu như ai kinh doanh cũng phải trải qua  công đoạn chốt đơn khách hàng đúng không nào. Hôm nay Công chia sẻ video cùng với một bạn mà có rất nhiều kinh nghiệm về chốt sale mà chốt sale toàn hợp đồng lớn thôi.

Trong video này thì hai anh em chia sẻ những kinh nghiệm làm sao để khách hàng mua hàng của chúng ta mà rất hạnh phúc và vui vẻ, để biết được cá bí mật về câu chuyện chốt sale thì các bạn hãy bấm vào video bên dưới của Công để xem nhé. 

 Bạn hãy comment phía bên dưới video này về những điều mà bạn học được cho Công biết nhé!

CÁC CHỦ LIÊN QUAN:
#1 Infusionsoft Basic - Get Start: https://goo.gl/QCMcYS
#2 Infusionsoft Basic - Campaign Builder: https://goo.gl/uFgX9N
#3 Infusionsoft Basic - Sale Pipline: https://goo.gl/WeSiim
#4 Infusionsoft Advance - Tư Duy Và Chiến Lược: https://goo.gl/WMiiCf
#5 Infusionsoft Advance - Thực Thi & Chiến Dịch Mẫu: https://goo.gl/Tq3QPn
#6 Infusionsoft Expert - Tự Động Hóa: https://goo.gl/AWtm8r
Case Study về Kinh doanh, Marketing, Sale: https://goo.gl/YAC9z4
Hướng Dẫn Xây Dựng Membershipsite: https://goo.gl/guRwRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *