Chủ Đề Video:  Cách Làm Marketing Sai Lầm Khiến Chủ Doanh Nghiệp Mất Tiền, Thời Gian, Công Sức Mà Không Thu Được Gì | Lê Thiên Công

Hôm nay Công chia sẻ với các bạn một câu chuyện mà Công cảm thấy hầu hết mọi người đang gặp phải trong mô hình kinh doanh online của của mình, khi chúng ta còn đang mù mờ về kinh doanh và làm hầu hết thứ mà mọi người mách bảo, họ mách chúng ta mua Data, SĐT, Email,... Và chúng ta mất quá nhiều thời gian vào những thứ này mà không hiệu quả mà chúng ta quên đi rằng mọi hình thức kinh doanh đều là Con người với Con người, và chúng ta phải làm gì trước tiên,....

Công có làm một cái video ngắn nhưng rất xúc tích về Marketing ở bên dưới. 

Bạn hãy click vào link dưới để xem nội dung bài học của Công nha.

 Bạn hãy comment phía bên dưới video này về những điều mà bạn học được cho Công biết nhé!

CÁC CHỦ LIÊN QUAN:
#1 Infusionsoft Basic - Get Start: https://goo.gl/QCMcYS
#2 Infusionsoft Basic - Campaign Builder: https://goo.gl/uFgX9N
#3 Infusionsoft Basic - Sale Pipline: https://goo.gl/WeSiim
#4 Infusionsoft Advance - Tư Duy Và Chiến Lược: https://goo.gl/WMiiCf
#5 Infusionsoft Advance - Thực Thi & Chiến Dịch Mẫu: https://goo.gl/Tq3QPn
#6 Infusionsoft Expert - Tự Động Hóa: https://goo.gl/AWtm8r
Case Study về Kinh doanh, Marketing, Sale: https://goo.gl/YAC9z4
Hướng Dẫn Xây Dựng Membershipsite: https://goo.gl/guRwRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *