Chủ Đề Video: Tại Sao Chúng Tôi Mặc Vest Dù Ngoài Trời 35 - 40 Độ C || Lê Thiên Công

Video hôm nay, Công sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề rất thú vị. Một văn hóa rất đặc biệt, có lẽ nhiều người sẽ thấy lạ. Chỉ là một phong cách ăn mặc nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh.

Đó là gì vậy nhỉ?  Câu trả lời sẽ có ở đây.

 Bạn hãy comment phía bên dưới video này về những điều mà bạn học được cho Công biết nhé!

CÁC CHỦ LIÊN QUAN:
#1 Infusionsoft Basic - Get Start: https://goo.gl/QCMcYS
#2 Infusionsoft Basic - Campaign Builder: https://goo.gl/uFgX9N
#3 Infusionsoft Basic - Sale Pipline: https://goo.gl/WeSiim
#4 Infusionsoft Advance - Tư Duy Và Chiến Lược: https://goo.gl/WMiiCf
#5 Infusionsoft Advance - Thực Thi & Chiến Dịch Mẫu: https://goo.gl/Tq3QPn
#6 Infusionsoft Expert - Tự Động Hóa: https://goo.gl/AWtm8r
Case Study về Kinh doanh, Marketing, Sale: https://goo.gl/YAC9z4
Hướng Dẫn Xây Dựng Membershipsite: https://goo.gl/guRwRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *