Chủ Đề Video: Cách Phá Vỡ Niềm Tin Tiêu Cực - Xây Dựng Niềm Tin Mới || Lê Thiên Công

NIỀM TIN.

Ai cũng biết Niềm tin quan trọng như thế nào và Niêm tin được hình thành từ đâu, nó chi phối cảm xúc của chúng ta như thế nào?....

Để thay đổi được niềm tin thì chúng ta phải hiểu được Niềm tin đến từ đâu và cách thức thay đổi nó thế nào?

Trong Video này Công sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách thay đổi niềm tin từ Tiêu Cực sang Tích Cực một cách đơn giản và nhanh chóng. Để chúng ta có thể thành công và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Đón xem video của Công nhé. Thanks các bạn

 Bạn hãy comment phía bên dưới video này về những điều mà bạn học được cho Công biết nhé!

CÁC CHỦ LIÊN QUAN:
#1 Infusionsoft Basic - Get Start: https://goo.gl/QCMcYS
#2 Infusionsoft Basic - Campaign Builder: https://goo.gl/uFgX9N
#3 Infusionsoft Basic - Sale Pipline: https://goo.gl/WeSiim
#4 Infusionsoft Advance - Tư Duy Và Chiến Lược: https://goo.gl/WMiiCf
#5 Infusionsoft Advance - Thực Thi & Chiến Dịch Mẫu: https://goo.gl/Tq3QPn
#6 Infusionsoft Expert - Tự Động Hóa: https://goo.gl/AWtm8r
Case Study về Kinh doanh, Marketing, Sale: https://goo.gl/YAC9z4
Hướng Dẫn Xây Dựng Membershipsite: https://goo.gl/guRwRX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *