SỰ THẬT VỀ MỤC TIÊU VÀ ĐIỀU RẤT ÍT NGƯỜI THẬT SỰ HIỂU.
Bạn đã nghe ai đó hướng dẫn bạn thiết lập mục tiêu cho bánh xe cuộc đời chưa?
Công cũng từng được học và được làm điều đó.
Nhưng nó KHÔNG PHẢI LÀ CỘI NGUỒN GỐC RỄ CỦA VẤN ĐỀ
Sự thật này sẽ khiến bạn THỨC TỈNH!
Bạn không thể kiểm soát được cái cây bạn trồng sẽ ra bao nhiêu hoa, bao nhiêu trái, hoa nở to hay nhỏ, quả tròn hay vuông….
KHÔNG….
Chúng ta không thể kiểm soát được điều đó.
Nhiệm vụ đó cũng không phải của chúng ta, nó là NHIỆM VỤ CỦA TỰ NHIÊN.
Dù bạn có thiết lập mục tiêu trời, bạn cũng không thể tác động và thay đổi nó.
Chúng ta là 1 phần của tự nhiên nên chúng ta cũng phải tuân theo những quy luật đó
Trái Với Quy Luật, sẽ bị đào thải.
CHẮC CHẮN NHƯ VẬY?
Video này sẽ cho bạn 1 góc nhìn khác, 1 góc nhìn thú vị về điều này.
Mời bạn!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *