Bước 1: Đầu tiên bạn mở ứng dụng momo lên rồi bấm vào mục CHUYỂN TIỀN ngay màn hình chính của ứng dụng.

Bước 2 : Nhập Số Điện Thoại Của Người Nhận Tiền. 
Cụ Thể SĐT Nhận Tiền là: 0378676513

Bước 3 : Nhập Thông Tin Cần Thiết
- Số Tiền Cần Chuyển
- Nội Dung: Họ Tên - SĐT - Gói Dịch Vụ Bạn chọn

x