365 NGÀY KỶ LUẬT BẢN THÂN

$29.000

Hình Trình Kỷ Luật Bản Thân Trong Suốt Gần 2 Năm Qua Của Tôi

Những Câu Chuyện Tôi Đã vượt qua . Những Khó Khăn Tôi Phải Đối Mặt, Những Cạm Bẫy Trên Hành Trình Tôi Phải Vượt Qua Chính Mình

Tất Cả Sẽ Được Chia Sẻ Trong Cuốn Sách Này.

Những Bài Học Vô Giá Cho Những Ai Mong Muốn Xây Dựng Kỷ Luật Bản Thân.