GÓC TỐI CỦA NLP (NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH TƯ DUY)

$29.000

GÓC TỐI CỦA NLP VÀ NHỮNG ĐIỀU MÀ ÍT NGƯỜI NÓI CHO BẠN BIẾT.

Cảnh Báo: Bạn thật sự cần cân nhắc kỹ trước khi đọc cuốn sách này. Vì Những Điều Được Chia Sẻ Trong Cuốn Sách Sẽ Vạch Trần Những Điều Thần Thánh Của Chuyên Gia Đào Tạo NLP Sử Dụng.

Nó Sẽ Khiến Bạn Vỡ Mộng.