CHIẾN LƯỢC MARKETING MULTIPLE MINI KOL – CHIẾN LƯỢC MARKETING 2020
Một công ty để có thể hoạt động một cách trơn tru thì ngoài nhân sự cần có kế hoạch, chiến lược marketing ổn định. Nếu không có chiến lược ngắn hạn và dài hạn thì công ty đó dễ dàng bị sụp đổ bởi những tác động bên ngoài.
Vậy làm thế nào để có một chiến lược đúng và phù hợp với công ty?
Hãy xem hết video mà Công chia sẻ để biết điều đó và comment điều mà bạn tâm đắc nhất ở bên dưới.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *