MY MENTOR

PARTNER

PARTNER

NHỮNG NGƯỜI ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN CUỘC ĐỜI TÔI

MẸ TÔI

Một mình nuôi tôi khôn lớn trưởng thành, Mẹ hi sinh cả cuộc đời vì tôi.

MR. VAS

Người tạo ra bước ngoặt lớn nhất thay đổi cuộc đời tôi.

MR. JIM ROHN

Người thầy giúp tôi xây dựng được triết lý sống cho bản thân mình,

A. QUANG NGỌC

Người thầy đầu tiên dạy tôi về kinh doanh & thiền vipassana

A. TRẦN MẠNH ĐỨC

Người thầy định hướng, thúc đẩy và dạy tôi  Về PTBT & PT kinh doanh

BẠN HOÀNG BÁ TẦU

Người bạn, người thầy dạy tôi về Kinh doanh, Marketing & MKT Automation


NHỮNG NGƯỜI THẦY DẠY TÔI VỀ CUỘC SỐNG

THẦY THÍCH NHẤT HẠNH

Hạnh Phúc, bình an

Thiền sư S.N. Goenka

Thiền Vipassana

THẦY THÍCH MINH NIỆM

Hiểu Về Trái Tim

MICHAEL ROACH

Người thầy dạy tôi hiểu sâu sắc về nhân quả, thành công bằng sự cho đi

TONY ROBBINS

Người thầy dạy tôi về sự chuyển hóa trong cuộc sống bằng NLP

THẦY TRẦN V.QUÂN

Người thầy dạy tôi đưa những tinh hoa trong đạo phật vào cuộc sống.


NHỮNG NGƯỜI THẦY DẠY TÔI VỀ MARKETING / BUSINESS

david ogilvy

GARY HALBERT

Claude C Hopkins

dan kennedy

JAY ABRAHAM

MICHAEL GERBER

gary vaynerchuk

frank kern

JEFF WALKER

RYAN DIESS

russell brunson

grand cardon

jim collin

tim ferriss